Završna konferencija i Božićni domjenak 28.12.2015.

U uvodnom dijelu su predstavljen cilj i posebni ciljevi projekta. Cilj projekta je pridonijeti uključivanju nezaposlenih hrvatskih branitelja na tržište rada na području Cetinske krajine, dok su posebni ciljevi senzibilizirati javnost o otežanom pristupu tržištu rada nezaposlenih branitelja Cetinske krajine te povećati motiviranost i kompetencije nezaposlenih branitelja za ulazak na tržište rada na području Cetinske krajine.

Članovi kluba mogu biti nezaposleni hrvatski branitelji. Sastanci se organiziraju dva puta tjedno. U početku sastanka članovi se međusobno informiraju gdje su tražili posao i kako su odbijeni. U drugom dijelu vježabaju naučene vještine: pisanje životopisa, zamolbe za posao, vježbaju intervjue s zamišljenim poslodavcima, istraživaju potencijalne poslodavce i sl. Na kraju sastanku dobijaju se zadaci koje treba odraditi do slijedećeg sastanka: napisati novi životopis, dodati tri nova kontakta gdje se može naći posao, pronaći dva potencijalna poslodavca…).

Također su predstavljeni radni materijali koji su korišteni u projektu.

Predstavljeni su ugovori o partnerskoj suradnji što omogućava nastavak projekta i projektnih aktivnosti kada projekt danas formalno završava.

Zbog ovog projekta dobili smo mnogo poziva iz cijele RH da predstavimo svoj projekt i naša iskustva u provođenju.

Zahvalili smo se korisnicima, medijima, OCD-ima, braniteljskim zadruga, partnerima i građanima bez kojih ovaj projekt ne bi bio uspješno proveden.