Održana je radionica u Nedelišću 15.11.2015.

Održana je radionica u Nedelišću 15.11.2015. u okviru sajma MESAP gdje je predstavljen projekt.