Održana radionica "JOB CLUB" u Kutini 4.11.2015.

Povodom dana branitelja grada Kutine 4.11. 2015.g. CERURA je predstavila svoj EU projekt: Izrada i povećanje kapaciteta OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a.

Radinica je održana u sklopu Sajma braniteljskih zadruga priređenog na Gradskoj tržnici Kutina.