Poziv na novu radionicu u Dabru 24. listopada 2015.

Braniteljska socijalno radna zadruga Dalmatia ruralis provodi projekt „Job Club (Klub za traženje posla) za nezaposlene branitelje Cetinske krajine“ koji financira Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade RH.

U okviru projekta u organizira radionicu na poligonu BZ Patriot u Dabru u subotu 24.10.2015. g. u 14 sati.organizira se edukacijska radionica za nezaposlene hrvatske branitelje.

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije i usmjeren je na poticanje zapošljavanja, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i osiguravanje pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

Cilj projekta: Pridonijeti uključivanju nezaposlenih hrvatskih branitelja na tržište rada na području Cetinske krajine.

Posebni ciljevi:
1.Senzibilizirati javnost o otežanom pristupu tržištu rada nezaposlenih branitelja Cetinske krajine;
2.Povećati motiviranost i kompetencije nezaposlenih branitelja za ulazak na tržište rada na području Cetinske krajine.

Ciljana skupina obuhvaća nezaposlene hrvatske branitelje prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje u Sinju i Trilju.

Njihovi problemi su: otežan ulazak u svijet rada, nedovoljno znanja i vještina koje se traže na tržištu rada, nedostatak soft vještina, zastarjelost stečenih znanja, zastarjelost obrazovnih programa, diskriminacija, iskrivljena slika o sebi kao nezaposlenima, slaba mobilnost, nedovoljna osviještenost o potrebi cjeloživotnog učenja, nemotiviranost i inertnost u aktivnom pristupu pronalaženja posla, nedovoljan broj radnih mjesta na definiranom području.

Tema ove radionice biti će usvajanja mekih vještina kao što su pisanje životopisa, razgovor s potencijalnim poslodavcem, korištenje interneta u traženju posla i slično.

Iz Europskog socijalnog fonda za zapošljavanje branitelja i njihove djece za period 2014. – 2020. predviđeno je 44 milijuna eura.