Poziv na motivacijsku radionicu za nezaposlene branitelje - Sinj, 26.06.2015

Braniteljska socijalno radna zadruga Dalmatia ruralis provodi projekt „Job Club (Klub za traženje posla) za nezaposlene branitelje Cetinske krajine“ koji financira Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade RH.

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata Europske unije i usmjeren je na poticanje zapošljavanja, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i osiguravanje pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja
Cilj projekta: Pridonijeti uključivanju nezaposlenih hrvatskih branitelja na tržište rada na području Cetinske krajine.

Posebni ciljevi:
1.Senzibilizirati javnost o otežanom pristupu tržištu rada nezaposlenih branitelja Cetinske krajine;
2.Povećati motiviranost i kompetencije nezaposlenih branitelja za ulazak na tržište rada na području Cetinske krajine.

Ciljna skupina obuhvaća nezaposlene hrvatske branitelje prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje u Sinju i Trilju.

Njihovi problemi su: otežan ulazak u svijet rada, nedovoljno znanja i vještina koje se traže na tržištu rada, nedostatak soft vještina, zastarjelost stečenih znanja, zastarjelost obrazovnih programa, diskriminacija, iskrivljena slika o sebi kao nezaposlenima, slaba mobilnost, nedovoljna osviještenost o potrebi cjeloživotnog učenja, nemotiviranost i inertnost u aktivnom pristupu pronalaženja posla, nedovoljan broj radnih mjesta za na definiranom području.

U okviru projekta u petak 26.06.2015. u 11 sati održava se motivacijsku radionicu za nezaposlene branitelje u Alkarskim dvorima.

Tema radionice je kako vratiti nezaposlene branitelje na tržište rada. Osim toga, predstaviti će se mogući izvori za financiranje zapošljavanja nezaposlenih branitelja (i njihove metode), metode motivacije i program Job Cluba.

Iz Europskog socijalnog fonda za zapošljavanje branitelja i njihove djece za period 2014. – 2020. predviđeno je 44 milijuna eura.

Osim branitelja radionica je interesantna i za poslodavce koji će također moći koristiti ta sredstva.

Ovo je prva od dvije najavljene radionice.