"Okrugli stol" u Sinju - 27.03.2015

U sklopu projekta "Job Club", 27. ožujka održan je okrugli stol u Galeriji Sikirica. Tema je opet bila zapošljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja na tržištu rada na području Cetinske krajine.
Lokacija: Grad Sinj, galerija SIkirica