Okrugli stol o problemu zapošljavanja

Petak 27.03. u Alkarskim dvorima - Galerija Sikirica u 11 sati održati će se okrugli stol na temu:
Problem zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja u Cetinskoj krajini.
U sklopu ovog ovog okrug log stola biti će predstavljen novi model zapošljavanja koji proizlazi iz projekta.
Slobodno dođite i uključite se u aktivnosti.

OVDJE PREUZMITE MATERIJALE

OPŠIRNIJE:

Cilj:
Pridonijeti uključivanju nezaposlenih hrvatskih branitelja na tržište rada na području Cetinske krajine
Posebni ciljevi:
1. Senzibilizirati javnost o otežanom pristupu tržištu rada nezaposlenih branitelja Cetinske krajine;
2. Povećati motiviranost i kompetencije nezaposlenih branitelja za ulazak na tržište rada na području Cetinske krajine.

Područje Cetinske krajine na kojem se provodi projekt obuhvaća gradove Sinj, Trilj i Vrliku, općine Dicmo, Hrvace i Otok. Tu je 1991. Godine živjelo 60. 210 stanovinka, dok je 2011. popisano 20% manje a taj se trend iseljavanja nastavlja. U postrojbama policije i vojske sudjelovalo je preko 7.800 stanovnika. Ovo je područje velikog iseljavanja stanovništva gdje je zbog rata ali i zbog ekonomske krize propalo oko 4500 radnih mjesta.
Otok, Trilj i Vrlika svrstani su u II. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske a u III. skupinu čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske spadaju Dicmo (88,53%), Hrvace (76,00%) i Sinj (81,22%).
U veljači ove godine je na Zavod za zapošljavanje bilo je prijavljeno 5.365 nezaposlenih osoba od čega su 429 nezaposleni branitelji ili 8%.
Osnivanjem JOB CLUBA-a nezaposlenih hrvatskih branitelja koji će nastati kao rezulatat ovog projekta doprinosi novom načinu rješavanja nezaposlenosti na lokalnom nivou čime izravno dopirnosi cilju natječaja: „Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou.“
Kroz projekt nezaposleni branitelji će se motivirali i educirali te će osnovati JOB CLUB (Klub za traženje posla). Iznajmiti će se i opremiti prostor za funkcioniranje Kluba.
Ciljna skupina obuhvaća nezaposlene hrvatske branitelje prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje u Sinju i Trilju.
Njihovi problemi su: otežan ulazak u svijet rada, nedovoljno znanja i vještina koje se traže na tržištu rada, nedostatak soft vještina, zastarjelost stečenih znanja, zastarjelost obrazovnih programa, diskriminacija, iskrivljena slika o sebi kao nezaposlenima, slaba mobilnost, nedovoljna osviještenost o potrebi cjeloživotnog učenja, nemotiviranost i inertnost u aktivnom pristupu pronalaženja posla, nedovoljan broj radnih mjesta za na definiranom području.